ΓλώσσαΑναζήτησηΕπικοινωνίαFacebook
Greek English

Αυθαίρετα - Βεβαιώσεις

Ελέγχω, δηλώνω, κατοχυρώνω το ακίνητο μου / περιουσία μου

arbitrarily-sdl1.jpgarbitrarily-sdl2.jpgarbitrarily-sdl3.jpg

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου στα πλαίσια του νόμου 4178/2013 μπορούν πλήθος αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων να αποκτήσουν νομική υπόσταση και να εξαιρεθούν τωρινών και μελλοντικών κυρώσεων, με την καταβολή προστίμου σχετικού της αξίας, της παλαιότητας και του μεγέθους του ακινήτου.
Επίσης είναι η απαραίτητη διαδικασία, πριν από κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή, κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις.
Στα πλαίσια του ίδιου νόμου και πριν από κάθε μεταβίβαση κυριότητας (πώληση, δωρεά κλπ), κρίνεται απαιτητή η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών για κάθε αυθαίρετο ή μη ακίνητο/ιδιοκτησία.
Στα ακίνητα που εντάσσονται στην ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να συμψηφίσουν έως και το 50% του προστίμου για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (λινκ στην σχετική υπηρεσία) και στατικής ενίσχυσης των αυθαιρέτων.

Περισσότερα για τον ν.4178/2013
Είμαστε στον Νομό Μεσσηνίας, σας εξυπηρετούμε γρήγορα και υπεύθυνα…
Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα πρώτο υπολογισμό του προστίμου. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Tην συλλογή στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη:
Αντίγραφο Ταυτότητας και αντίγραφο του εντύπου Ε9.
Την συλλογή στοιχείων που αφορούν το ακίνητο.:
Οικοδομική άδεια, Σχέδια Αδείας, Λογαριασμό ΔΕΗ, συμβόλαια, κτηματολόγιο, κτλ.
Σύγκριση των δεδομένων και αυτοψία στο ακίνητο και συλλογή στοιχείων με μετρήσεις, φωτογραφίες, τοπογράφηση.
Στη συνέχεια κάνουμε τον υπολογισμό του προστίμου και εφόσον επιθυμείτε προχωράμε στην ηλεκτρονική αίτηση και στην περαίωση της διαδικασίας.

Τα σημαντικότερα του νόμου των αυθαιρέτων (ν.4178/2013)   

Για ποια ακίνητα απαγορεύεται η ένταξη;
Δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε δάσος,  αιγιαλό,  εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο,  δημόσιο κτήμα, ρέμα, αρχαιολογικούς χώρους και υπό εξέταση σε διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακούς οικισμούς κτλ.

Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν στον νόμο αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που έχουν εκτελεστεί μετά την 28/07/2011.

 Ποια ακίνητα δεν υποχρεούνται σε ένταξη στον νόμο;
α) που υφίστανται προ της 30.11.1955,
β) που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977 (Α΄ 297)
γ) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/ 1983- (νόμος Τρίτση) ή των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985
δ) που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
ε) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005
στ) που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
ζ) που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;
Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του χώρου επί την τιμή ζώνης που ίσχυε στις 28.7.2011 επί το συντελεστή 15% και επί συντελεστών που σχετίζονται με την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων κλπ και λοιπές παραβάσεις.

Τρόποι εξόφλησης του προστίμου
•    εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20%.
•    β) εξόφληση αρχικά του 30% και στην συνέχεια με μηνιαίες ή εξαμηνιαίες με έκπτωση10%.
•    γ) 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.
•    δ) 10 εξαμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις στα πρόστιμα;
•    Έκπτωση 85% σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες.
•    Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, έχουν έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία.
•    Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία.
•    Τέκνα Παλιννοστούντων ομογενών έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία.
•    Πολύτεκνοι έκπτωση 80% για κύρια κατοικία και 50% για τη δευτερεύουσα κατοικία.

•    Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25000 ή οικογενειακό έως 40.000 έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία

Υπάρχουν τρόποι συμψηφισμού των προστίμων;
Στα ακίνητα που εντάσσονται στην ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να συμψηφίσουν έως και το 50% του προστίμου για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (λινκ στην σχετική υπηρεσία) και στατικής ενίσχυσης των αυθαιρέτων.

Προθεσμία
Η τελευταία προθεσμία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου του 2016, με την πάροδο συνολικά 30 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Ακόμα περισσότερα για τον ν.4178/2013- ΦΕΚ 174Α/ 8-8-2013. (http://www.ypeka.gr/?tabid=502)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Προηγούμενο άρθρο
Μελέτες - Οικοδομικές Άδειες
Επόμενο άρθρο
Κατασκευές Κτηρίων

Μερικά από τα έργα μας

Ποιός είναι online

Έχουμε online 3 επισκέπτες και 0 μέλη.